Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola

Grundschule Agendorf

Hírek

Fenntarthatósági Témahét iskolánkban

Az emberi Erőforrások Minisztériuma a köznevelésben 2018. április 23-27 között hirdette meg a Fenntarthatósági Témahetet, melyhez ebben a tanévben iskolánk is csatlakozott. a pedagógusok kidolgozott témák közül válogathatnak, melyeket a tanulókkal közösen a megadott időszakban feldolgoznak.

Részleteket és további információkat a www. fenntarthatosagi.temahet.hu oldalon találhatnak az érdeklődők.

Köszönet Domonkosné Szemerédy Zsuzsanna kolléganőnek, aki a témahetet koordinálja. :) 

ERKÖLCSTAN ÉS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN OKTATÁS MEGSZERVEZÉSE A 2018/2019. TANÉVBEN

TISZTELT SZÜLŐK!

A törvényi előírásoknak megfelelően az erkölcstan óra helyett lehetőség van hit-és erkölcstan oktatás megszervezésére.

A szülőnek nyilatkoznia kell az iskola fele arról, hogy

  1. valamely , hit-és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházi jogi személy által szervezett hit-és erkölcstan oktatást, vagy
  2. b) erkölcstan oktatást igényli gyermeke számára.

 

20/2012. EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet): 14. § (5)

Az iskolának minden év május 20-ig fel kell mérnie, hogy a tanuló melyik egyház által szervezett hit- és erkölcstan órán, vagy a kötelező erkölcstan órán kíván-e részt venni.

A szülő a következő tanévre változtathat a szándékán minden tanév május 20-ig.

A változtatás szándékát írásban kell benyújtania az igazgatónak és az érintett egyházi jogi személy képviselőjének.

 

Iskolánkban a 2018/2019. tanévre a következő hit-és erkölcstan oktatást szervezzük:

  • evangélikus hit-és erkölcstan óra

Heinrichs Eszter  /ev. lelkész

 

  • katolikus hit-és erkölcstan óra

Kedves Vencel /kat. hitoktató

Amennyiben a  refomátus hit-és erkölcstan oktatást választják,  azt a Soproni Református Egyházközség szervezi meg az Önök számára:

adatai:

  • a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházközség megnevezése: Soproni Református Egyházközség (Magyarországi Református Egyház)
  • a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházközség címe: Sopron, Deák tér 2.
  • a megszervezést vállaló egyházközség honlapja: www.sopron.refdunantul.hu
  • az iskola székhelye, feladatellátási helye szerint illetékes képviselőjének neve: Vladár Gábor lelkipásztor
  • további elérhetőségek (telefonszám/e-mail cím): 99/523-308; reformatus.sopron@gmail.com

 

 

A kitöltenő nyilatkozatot iskolánk honlapján (www.agfalvisuli.hu) a dokumentumok / nyomtatványok  alatt találhatják.

"HATÁRTALANUL"

Iskolánk sikerrel pályázott az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghírdetett " Határtalanul!Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek" programra. Ennek keretében 40 tanuló és 4 kísérő látogat Erdélybe.

A kirándulás időpontja: 2018.04.09-13. ( négy éjszaka)

Szja 1% felajánlása iskolánk "JÖVŐ" Alapítványának

 

AZ ÁGFALVI VÁCI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

JÖVŐ” ALAPÍTVÁNYA

 

köszönetét fejezi ki mindazon támogatóknak,

akik az szja 1%-ával támogattak bennünket.

A befolyt összeget, a gyermekek erdei iskolai táboroztatására fordítjuk.

Támogatásukra és felajánlásaikra továbbra is számítunk.

Köszönjük!

Adószám: 18535105-1-08